El Pais Del Gris PDF

El Pais Del Gris

July 5, 2022

Titulo del libro: El Pais Del Gris

El país era un lloc molt Grey avorrit, allí perquè no existien els colores. Los adultos aconseguien no imaginar un lloc diferente al que i tinguera coloreó la alegría. Pero un día els xiquets se va a cansar de badallar tothora voy a decidir canviar el país seu i trist gris. Com ho van fer?

Libro El Pais Del Gris pdf completo en español

El Pais Del Gris epub